ประดิษฐานอัฐิธาตุในวิหารคุณยายฯ

   Gallery > งานบุญ > วันวิสาขบูชา > ประดิษฐานอัฐิธาตุในวิหารคุณยายฯ


Bookmark and Share