พิธีตักบาตรพระช่วยเหลือพุทธบุตร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนคลองสอง จ.ปทุมธานี

   Gallery > งานบุญประจำปี 2558 > พิธีตักบาตรพระช่วยเหลือพุทธบุตร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนคลองสอง จ.ปทุมธานี


Bookmark and Share