พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ณ วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559

   Gallery > งานบุญประจำปี 2558 > พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ณ วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559


Bookmark and Share