พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 3 โครงการ

   Gallery > อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ปี 2556

-dmctv-1.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-2.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-3.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-4.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-5.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-6.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-7.jpg

วันที่ ​18 เม.ย. 2556 14:39
-dmctv-8.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-9.jpg

วันที่ ​18 เม.ย. 2556 14:39
-dmctv-10.jpg

วันที่ ​18 เม.ย. 2556 14:39
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่