บวชแสนรุนฤดูร้อน 55

   Gallery > งานบวชพระ > บวชแสนรุนฤดูร้อน 55

ภาพถ่ายงานบุญ
      - ก่อนบรรพชา(135)
      - งานวันบรรพชา(65)
      - อุปสมบท(47)
      - กิจกรรมหลังบวช(7)

Bookmark and Share