พิธีเวียนประทักษิณ วันทาเจดีย์และพิธีขอสรณคมน์และศีลของธรรมทายาทในวันบรรพชา

   Gallery > อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ปี 2556 > พิธีเวียนประทักษิณ วันทาเจดีย์และพิธีขอสรณคมน์และศีลของธรรมทายาทในวันบรรพชา


Bookmark and Share