ล้างเท้าพระธุดงค์

   Gallery > งานบวชพระ > บวชแสนรุนฤดูร้อน 55 > กิจกรรมหลังบวช > ล้างเท้าพระธุดงค์


Bookmark and Share