ประมวลภาพพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนนักศึกษา-พระภิกษุผู้สอบได้ ป.ธ. 3, 6, 9 สำนักเรียนคณะสงฆ์ปทุมฯ ประจำปี 2565 ณ วัดเขียนเขตพระอารามหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพถ่ายสวยๆ 35 ภาพ เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 12 ครั้ง

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีใฝ่เรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง โดยที่สถานศึกษาและคณะครูอาจารย์ได้ร่วมกันดำเนินการคัดเลือกฯ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาตามที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 สำหรับทุนการศึกษานักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมจำนวน 315 ทุน นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบถวายทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรของสำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค, 6 ประโยค และ 9 ประโยค ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 83 ทุน วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขตพระอารามหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

ภาพถ่ายที่น่าสนใจ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2567 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้