ตักบาตรปทุมธานี พระ 1,260 รูป หน้าที่ว่าการ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

   Gallery > โครงการตักบาตรพระ > โครงการตักบาตรพระ ปี 2555

-dmctv-1.jpg

วันที่ ​30 ธ.ค. 2555 21:47
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : SUWAN
-dmctv-2.jpg

วันที่ ​30 ธ.ค. 2555 21:47
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : SUWAN
-dmctv-3.jpg

วันที่ ​30 ธ.ค. 2555 21:47
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : SUWAN
-dmctv-4.jpg

วันที่ ​30 ธ.ค. 2555 21:47
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Dhammakaya Photographer : Wilaiwan 083-1320646
-dmctv-5.jpg

วันที่ ​30 ธ.ค. 2555 21:47
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Dhammakaya Photographer : Wilaiwan 083-1320646
-dmctv-6.jpg

วันที่ ​30 ธ.ค. 2555 21:47
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Dhammakaya Photographer : Wilaiwan 083-1320646
-dmctv-7.jpg

วันที่ ​30 ธ.ค. 2555 21:47
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Dhammakaya Photographer : Wilaiwan 083-1320646
-dmctv-8.jpg

วันที่ ​30 ธ.ค. 2555 21:47
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Dhammakaya Photographer : Wilaiwan 083-1320646
-dmctv-9.jpg

วันที่ ​30 ธ.ค. 2555 21:47
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Dhammakaya Photographer : Wilaiwan 083-1320646
-dmctv-10.jpg

วันที่ ​30 ธ.ค. 2555 21:47
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Dhammakaya Photographer : Wilaiwan 083-1320646
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่