ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5

   Gallery >

หมวดหมู่ย่อย
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2559(236)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559(92)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559(147)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559(146)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559(22)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559(170)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559(57)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559(194)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559(39)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559(103)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558(150)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559(201)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559(236)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559(71)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559(132)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559(169)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559(135)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559(168)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559(252)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559(38)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559(14)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559(23)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559(127)
      - ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559(18)
ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 (18 ภาพ)
พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล 5 ประการ" เสร็จแล้ว ร่วมพิธีทอดผ้าป่า 1. วัดสรรเพชญ อ.สามพราน จ.นครปฐม 2. วัดอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 3. วัดหอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม http://dmc.tv/a21053
วันที่ ​25 ม.ค. 2559 00:00
ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559 (127 ภาพ)
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559 พิธีตักบาตรพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญกว่า 1,500 รูป ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 5 : สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก ที่ดินฝั่งตรงข้าม วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม http://dmc.tv/a21048
วันที่ ​24 ม.ค. 2559 00:00
ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559 (23 ภาพ)
พิธีจุดประทีปบูชาธรรม พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 5 : สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก ที่ดินฝั่งตรงข้าม วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม http://dmc.tv/a21046
วันที่ ​23 ม.ค. 2559 00:00
ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 (14 ภาพ)
ช่วงเช้าพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ออกบิณฑบาต โปรดผู้มีบุญชุมชนรอบวัด หลังจากนั้น พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล ๕ ประการ" เสร็จแล้ว ร่วมพิธีทอดผ้าป่า ๑. วัดบางไผ่นารถ อ.บางเลน จ.นครปฐม ๒. วัดบางน้อยใน อ.บางเลน จ.นครปฐม ๓. วัดผาสุการาม อ.บางเลน จ.นครปฐม http://dmc.tv/a21041
วันที่ ​22 ม.ค. 2559 00:00
ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 (38 ภาพ)
ช่วงเช้าพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ออกบิณฑบาต โปรดผู้มีบุญชุมชนรอบวัด หลังจากนั้น พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล 5 ประการ" เสร็จแล้ว ร่วมพิธีทอดผ้าป่า 1. วัดตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม 2. วัดลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 3. วัดสุขวัฒนาราม อ.บางเลน จ.นครปฐม 4. วัดรางกําหยาด อ.บางเลน จ.นครปฐม 5. วัดผาสุการาม อ.บางเลน จ.นครปฐม http://dmc.tv/a21038
วันที่ ​21 ม.ค. 2559 00:00
ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 (252 ภาพ)
ช่วงเช้าพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ออกบิณฑบาต โปรดผู้มีบุญชุมชนรอบวัด หลังจากนั้น พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล 5 ประการ" เสร็จแล้ว ร่วมพิธีทอดผ้าป่า 1. วัดตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม 2. วัดลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 3. วัดรางกําหยาด อ.บางเลน จ.นครปฐม 4. วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 5. วัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม http://dmc.tv/a21035
วันที่ ​20 ม.ค. 2559 00:00
ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 (168 ภาพ)
ช่วงเช้าพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ออกบิณฑบาต โปรดผู้มีบุญชุมชนรอบวัด หลังจากนั้น พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล 5 ประการ" 1. วัดตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม 2. วัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 3. วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
วันที่ ​19 ม.ค. 2559 00:00
ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 (135 ภาพ)
พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล 5 ประการ" เสร็จแล้ว ร่วมพิธีทอดผ้าป่า 1. วัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2. วัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม http://dmc.tv/a21027
วันที่ ​18 ม.ค. 2559 00:00
ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559 (169 ภาพ)
พิธีตักบาตรพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญกว่า 1,500 รูป ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 4 : สถานที่เกิดด้วยกายธรรม วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ช่วงบ่าย พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ธรรมยาตราเข้าสู่ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 5 : สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม http://dmc.tv/a21025
วันที่ ​17 ม.ค. 2559 00:00
ธรรมยาตราฯ ปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 (132 ภาพ)
พิธีจุดประทีปบูชาธรรม พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 4 : สถานที่เกิดด้วยกายธรรม วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี http://dmc.tv/a21024
วันที่ ​16 ม.ค. 2559 00:00
-dmctv-1.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-2.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-3.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-4.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-5.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-6.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-7.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-8.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-9.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-10.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่