ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 "ธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก"

   Gallery >

หมวดหมู่ย่อย
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557(35)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2557(50)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2557(33)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2557(52)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2557(42)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2557(76)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2557(27)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2557(56)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2557(53)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2557(28)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2557(42)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557(51)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2557(57)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557(42)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557(38)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2557(45)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2557(23)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2557(51)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2557(46)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557(49)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557(56)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2557(26)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2557(21)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2557(41)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2557(45)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2557(65)
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2557 (65 ภาพ)
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2557 จากสนามกีฬาธูปะเตมีย์ถึงวัดพระธรรมกาย รวมระยะทาง 19.5 กิโลเมตร "ชิตังเม ชิตังเม ชิตังเม" 27 วัน 452 กิโลเมตร
วันที่ ​28 ม.ค. 2557 00:00
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2557 (45 ภาพ)
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2557 จากกรมชลประทานถึงสนามกีฬาธูปะเตมีย์รวมระยะทาง 24.9 กิโลเมตร
วันที่ ​27 ม.ค. 2557 00:00
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2557 (41 ภาพ)
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2557 จากที่ดินตลิ่งชันถึงกรมชลประทานรวมระยะทาง 22.3 กิโลเมตร
วันที่ ​26 ม.ค. 2557 00:00
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2557 (21 ภาพ)
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2557 จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศถึงที่ดินตลิ่งชัน รวมระยะทาง 10.27 กิโลเมตร
วันที่ ​25 ม.ค. 2557 00:00
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2557 (26 ภาพ)
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2557 จากที่ดินตลิ่งชันถึงโรงเรียนวัดนวลนรดิศ รวมระยะทาง 15.1 กิโลเมตร
วันที่ ​24 ม.ค. 2557 00:00
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557 (56 ภาพ)
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557 จากสนามกีฬา ภปร.ราชวิทยาลัย ถึงพุทธมณฑล รวมระยะทาง 22.8 กิโลเมตร
วันที่ ​22 ม.ค. 2557 00:00
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557 (49 ภาพ)
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557 จากวัดพระประโทณเจดีย์ถึงสนามกีฬา ภปร.ราชวิทยาลัย รวมระยะทาง 24 กิโลเมตร
วันที่ ​21 ม.ค. 2557 00:00
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2557 (46 ภาพ)
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2557 โรงเรียนวัดตาก้องถึงโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์และวัดพระประโทณเจดีย์ รวมระยะทาง 16.2 กิโลเมตร
วันที่ ​20 ม.ค. 2557 00:00
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2557 (51 ภาพ)
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2557 จากวัดบางปลา ถึงโรงเรียนวัดตาก้อง รวมระยะทาง 21.8 กิโลเมตร
วันที่ ​19 ม.ค. 2557 00:00
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2557 (23 ภาพ)
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2557 จากวัดสุขวัฒนารามถึงวัดบางปลา รวมระยะทาง 8 กิโลเมตร
วันที่ ​18 ม.ค. 2557 00:00
-dmctv-1.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-2.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-3.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-4.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-5.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-6.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-7.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-8.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-9.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-10.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่