ประมวลภาพพิธีเปิดหมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นแห่งแรกของโลก ณ วัดพระธรรมกายกุมมะ

   Gallery > งานบุญประจำปี 2558

-dmctv-1.jpg

วันที่ ​13 เม.ย. 2558 20:07
กล้อง Canon EOS 7D Mark II
-dmctv-2.jpg

วันที่ ​13 เม.ย. 2558 20:25
กล้อง Canon EOS 7D Mark II
-dmctv-3.jpg

วันที่ ​13 เม.ย. 2558 20:35
กล้อง Canon EOS 7D Mark II
-dmctv-4.jpg

วันที่ ​13 เม.ย. 2558 20:43
กล้อง Canon EOS 7D Mark II
-dmctv-5.jpg

วันที่ ​13 เม.ย. 2558 20:41
กล้อง Canon EOS 7D Mark II
-dmctv-6.jpg

วันที่ ​13 เม.ย. 2558 20:48
กล้อง Canon EOS 7D Mark II
-dmctv-7.jpg

วันที่ ​13 เม.ย. 2558 20:48
กล้อง Canon EOS 7D Mark II
-dmctv-8.jpg

วันที่ ​13 เม.ย. 2558 20:49
กล้อง Canon EOS 7D Mark II
-dmctv-9.jpg

วันที่ ​13 เม.ย. 2558 20:50
กล้อง Canon EOS 7D Mark II
-dmctv-10.jpg

วันที่ ​13 เม.ย. 2558 20:49
กล้อง Canon EOS 7D Mark II
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่