พิธีถวายกองทุนการศึกษาบาลี - นักธรรมแด่พระภิกษุสามเณร

   Gallery > งานบุญ

-dmctv-1.jpg

วันที่ ​18 พ.ค. 2556 11:00
กล้อง Canon EOS 5D Mark III / Credit : Chantana 086-8078668 Chantana 086-8078668
-dmctv-2.jpg

วันที่ ​18 พ.ค. 2556 10:59
กล้อง Canon EOS 5D Mark III / Credit : Chantana 086-8078668 Chantana 086-8078668
-dmctv-3.jpg

วันที่ ​18 พ.ค. 2556 11:02
กล้อง Canon EOS 5D Mark III / Credit : Chantana 086-8078668 Chantana 086-8078668
-dmctv-4.jpg

วันที่ ​18 พ.ค. 2556 12:49
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Dhammakaya Photographer : Wilaiwan 083-1320646
-dmctv-5.jpg

วันที่ ​18 พ.ค. 2556 12:49
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Dhammakaya Photographer : Wilaiwan 083-1320646
-dmctv-6.jpg

วันที่ ​18 พ.ค. 2556 12:51
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Dhammakaya Photographer : Wilaiwan 083-1320646
-dmctv-7.jpg

วันที่ ​18 พ.ค. 2556 16:03
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:PooTae Photographer:Amornrat
-dmctv-8.jpg

วันที่ ​18 พ.ค. 2556 16:03
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:PooTae Photographer:Amornrat
-dmctv-9.jpg

วันที่ ​18 พ.ค. 2556 16:03
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:PooTae Photographer:Amornrat
-dmctv-10.jpg

วันที่ ​18 พ.ค. 2556 16:03
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:PooTae Photographer:Amornrat
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่