พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 103

   Gallery > มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้

-dmctv-1.jpg

วันที่ ​21 มิ.ย. 2557 07:18
กล้อง Canon EOS 5D Mark III / Credit : Paiboon
-dmctv-2.jpg

วันที่ ​21 มิ.ย. 2557 07:13
กล้อง Canon EOS 5D Mark III / Credit : Paiboon
-dmctv-3.jpg

วันที่ ​21 มิ.ย. 2557 07:19
กล้อง Canon EOS 5D Mark III / Credit : Paiboon
-dmctv-4.jpg

วันที่ ​21 มิ.ย. 2557 07:19
กล้อง Canon EOS 5D Mark III / Credit : Paiboon
-dmctv-5.jpg

วันที่ ​21 มิ.ย. 2557 07:20
กล้อง Canon EOS 5D Mark III / Credit : Paiboon
-dmctv-6.jpg

วันที่ ​21 มิ.ย. 2557 07:20
กล้อง Canon EOS 5D Mark III / Credit : Paiboon
-dmctv-7.jpg

วันที่ ​21 มิ.ย. 2557 07:24
กล้อง Canon EOS 5D Mark III / Credit : Paiboon
-dmctv-8.jpg

วันที่ ​21 มิ.ย. 2557 07:26
กล้อง Canon EOS 5D Mark III / Credit : Paiboon
-dmctv-9.jpg

วันที่ ​21 มิ.ย. 2557 07:32
กล้อง Canon EOS 5D Mark III / Credit : Paiboon
-dmctv-10.jpg

วันที่ ​21 มิ.ย. 2557 07:36
กล้อง Canon EOS 5D Mark III / Credit : Paiboon
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่