พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 88

   Gallery > มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้

-dmctv-1.jpg

วันที่ ​22 ธ.ค. 2555 07:29
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-2.jpg

วันที่ ​22 ธ.ค. 2555 07:28
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-3.jpg

วันที่ ​22 ธ.ค. 2555 08:17
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-4.jpg

วันที่ ​22 ธ.ค. 2555 08:18
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-5.jpg

วันที่ ​22 ธ.ค. 2555 10:33
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-6.jpg

วันที่ ​22 ธ.ค. 2555 10:36
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-7.jpg

วันที่ ​22 ธ.ค. 2555 10:41
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-8.jpg

วันที่ ​24 ธ.ค. 2555 13:16
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-9.jpg

วันที่ ​22 ธ.ค. 2555 10:53
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-10.jpg

วันที่ ​22 ธ.ค. 2555 10:56
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่