พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 89

   Gallery > มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้

-dmctv-1.jpg

วันที่ ​16 ก.พ. 2556 07:39
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-2.jpg

วันที่ ​16 ก.พ. 2556 07:35
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-3.jpg

วันที่ ​16 ก.พ. 2556 07:53
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-4.jpg

วันที่ ​16 ก.พ. 2556 08:03
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-5.jpg

วันที่ ​16 ก.พ. 2556 08:03
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-6.jpg

วันที่ ​16 ก.พ. 2556 08:04
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-7.jpg

วันที่ ​16 ก.พ. 2556 10:29
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-8.jpg

วันที่ ​16 ก.พ. 2556 10:32
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-9.jpg

วันที่ ​16 ก.พ. 2556 10:38
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-10.jpg

วันที่ ​16 ก.พ. 2556 10:49
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่