พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 90

   Gallery > มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้

-dmctv-1.jpg

วันที่ ​09 มี.ค. 2556 08:07
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-2.jpg

วันที่ ​09 มี.ค. 2556 07:37
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-3.jpg

วันที่ ​09 มี.ค. 2556 08:07
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-4.jpg

วันที่ ​09 มี.ค. 2556 08:07
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-5.jpg

วันที่ ​09 มี.ค. 2556 08:08
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-6.jpg

วันที่ ​18 มี.ค. 2556 14:24
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-7.jpg

วันที่ ​18 มี.ค. 2556 14:26
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-8.jpg

วันที่ ​18 มี.ค. 2556 14:28
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-9.jpg

วันที่ ​09 มี.ค. 2556 10:30
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
-dmctv-10.jpg

วันที่ ​09 มี.ค. 2556 10:33
กล้อง Canon EOS 5D Mark III
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่