บวชแสนรุนฤดูร้อน 55

   Gallery > งานบวชพระ

กิจกรรมหลังบวช (7 ภาพ)

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
อุปสมบท (47 ภาพ)

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
งานวันบรรพชา (65 ภาพ)

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
ก่อนบรรพชา (135 ภาพ)

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
ก่อนบรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-01.JPG

วันที่ ​27 มี.ค. 2555 07:02
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : KobPhotographer.0865378681 KobPhotographer-0865378681
ก่อนบรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-02.JPG

วันที่ ​27 มี.ค. 2555 07:02
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : KobPhotographer.0865378681 KobPhotographer-0865378681
ก่อนบรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-03.JPG

วันที่ ​27 มี.ค. 2555 07:32
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : KobPhotographer.0865378681 KobPhotographer-0865378681
ก่อนบรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-04.JPG

วันที่ ​27 มี.ค. 2555 07:32
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : KobPhotographer.0865378681 KobPhotographer-0865378681
ก่อนบรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-05.JPG

วันที่ ​27 มี.ค. 2555 07:44
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : KobPhotographer.0865378681 KobPhotographer-0865378681
ก่อนบรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-06.JPG

วันที่ ​27 มี.ค. 2555 09:00
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : KobPhotographer.0865378681 KobPhotographer-0865378681
ก่อนบรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-07.JPG

วันที่ ​27 มี.ค. 2555 09:03
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : KobPhotographer.0865378681 KobPhotographer-0865378681
ก่อนบรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-08.JPG

วันที่ ​27 มี.ค. 2555 09:33
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : KobPhotographer.0865378681 KobPhotographer-0865378681
ก่อนบรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-09.JPG

วันที่ ​28 มี.ค. 2555 07:50
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : KobPhotographer.0865378681 KobPhotographer-0865378681
ก่อนบรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-10.JPG

วันที่ ​28 มี.ค. 2555 07:52
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : KobPhotographer.0865378681 KobPhotographer-0865378681
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่