งานวันบรรพชา

   Gallery > งานบวชพระ > บวชแสนรุนฤดูร้อน 55

บรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-01.jpg

วันที่ ​03 เม.ย. 2555 10:55
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : The Thaiyoo's Copyright: Krit Thaiyoo
บรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-02.jpg

วันที่ ​03 เม.ย. 2555 10:56
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : The Thaiyoo's Copyright: Krit Thaiyoo
บรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-03.jpg

วันที่ ​03 เม.ย. 2555 10:57
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : The Thaiyoo's Copyright: Krit Thaiyoo
บรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-04.jpg

วันที่ ​03 เม.ย. 2555 10:59
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : The Thaiyoo's Copyright: Krit Thaiyoo
บรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-05.jpg

วันที่ ​03 เม.ย. 2555 11:00
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : The Thaiyoo's Copyright: Krit Thaiyoo
บรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-06.JPG

วันที่ ​31 มี.ค. 2555 06:48
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Kan Sangtong Photographer:Kan Sangtong
บรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-07.JPG

วันที่ ​31 มี.ค. 2555 09:46
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Kan Sangtong Photographer:Kan Sangtong
บรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-08.JPG

วันที่ ​31 มี.ค. 2555 09:47
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Kan Sangtong Photographer:Kan Sangtong
บรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-09.JPG

วันที่ ​31 มี.ค. 2555 14:43
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Kan Sangtong Photographer:Kan Sangtong
บรรพชา-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-10.JPG

วันที่ ​31 มี.ค. 2555 15:06
กล้อง Canon EOS 5D Mark II / Credit : Copyright:Kan Sangtong Photographer:Kan Sangtong
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่