อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ปี 2556

   Gallery >

พิธีบรรพชาอุปสมบทและตักบาตรพระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 11 (19 ภาพ)
พิธีตักบาตรและถวายผ้าไตรฉลองพระใหม่ โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ หน้าอุโบสถ วัดพระธรรมกาย
วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
พิธีเวียนประทักษิณ วันทาเจดีย์และพิธีขอสรณคมน์และศีลของธรรมทายาทในวันบรรพชา (59 ภาพ)
พิธีเวียนประทักษิณ วันทาเจดีย์และพิธีขอสรณคมน์และศีลของธรรมทายาทในวันบรรพชา โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี 2556
วันที่ ​13 ก.ค. 2556 00:00
ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษาทั่วไทย (20 ภาพ)
ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี 2556
วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
พิธีตัดปอยผมโครงการอบรมสามเณร "หน่อแก้วเปรียญธรรม" (29 ภาพ)
พิธีตัดปอยผมโครงการอบรมสามเณร "หน่อแก้วเปรียญธรรม" วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2556 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
วันที่ ​07 เม.ย. 2556 00:00
พิธีตัดปอยผมมัชฌิมธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (20 ภาพ)
ธีตัดปอยผมและปลงผม ประจำปี 2556 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
วันที่ ​06 เม.ย. 2556 00:00
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 3 โครงการ (32 ภาพ)
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 1. อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 41 2. บรรพชาสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 18 3. บรรพชาสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556
วันที่ ​12 เม.ย. 2556 00:00
ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการบวชพระ 1 แสนรูป ณ วัดพระธรรมกาย (197 ภาพ)
ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการบวชพระ 1 แสนรูป ณ วัดพระธรรมกาย วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556
วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-1.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-2.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-3.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-4.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-5.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-6.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-7.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-8.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-9.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-10.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่