ปฏิบัติธรรม

   Gallery > งานบวชพระ > บวชแสนรุนฤดูร้อน 55 > กิจกรรมหลังบวช

นั่งสมาธิ-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-01.JPG

วันที่ ​26 เม.ย. 2555 17:48
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : DMC.TV MaJew's
นั่งสมาธิ-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-02.JPG

วันที่ ​26 เม.ย. 2555 17:49
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : DMC.TV MaJew's
นั่งสมาธิ-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-03.JPG

วันที่ ​26 เม.ย. 2555 18:17
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : DMC.TV MaJew's
นั่งสมาธิ-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-04.JPG

วันที่ ​27 เม.ย. 2555 18:03
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : DMC.TV MaJew's
นั่งสมาธิ-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-05.JPG

วันที่ ​27 เม.ย. 2555 18:06
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : DMC.TV MaJew's
นั่งสมาธิ-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-06.JPG

วันที่ ​27 เม.ย. 2555 18:15
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : DMC.TV MaJew's
นั่งสมาธิ-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-07.JPG

วันที่ ​27 เม.ย. 2555 18:19
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : DMC.TV MaJew's
นั่งสมาธิ-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-08.JPG

วันที่ ​01 พ.ค. 2555 18:03
กล้อง Canon EOS 5D Mark II
นั่งสมาธิ-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-09.JPG

วันที่ ​02 พ.ค. 2555 11:08
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : DMC.TV MaJew's
นั่งสมาธิ-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-10.JPG

วันที่ ​02 พ.ค. 2555 11:11
กล้อง Canon EOS 7D / Credit : DMC.TV MaJew's
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่