บิณฑบาต

   Gallery > งานบวชพระ > บวชแสนรุนฤดูร้อน 55 > กิจกรรมหลังบวช

บิณฑบาต-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-01.jpg

วันที่ ​04 พ.ค. 2555 07:51
กล้อง Canon EOS 5D Mark II
บิณฑบาต-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-02.jpg

วันที่ ​04 พ.ค. 2555 07:52
กล้อง Canon EOS 5D Mark II
บิณฑบาต-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-03.jpg

วันที่ ​04 พ.ค. 2555 07:53
กล้อง Canon EOS 5D Mark II
บิณฑบาต-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-04.jpg

วันที่ ​04 พ.ค. 2555 07:53
กล้อง Canon EOS 5D Mark II
บิณฑบาต-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-05.jpg

วันที่ ​04 พ.ค. 2555 07:54
กล้อง Canon EOS 5D Mark II
บิณฑบาต-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-06.jpg

วันที่ ​04 พ.ค. 2555 07:54
กล้อง Canon EOS 5D Mark II
บิณฑบาต-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-07.jpg

วันที่ ​04 พ.ค. 2555 07:55
กล้อง Canon EOS 5D Mark II
บิณฑบาต-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-08.jpg

วันที่ ​04 พ.ค. 2555 07:55
กล้อง Canon EOS 5D Mark II
บิณฑบาต-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-09.jpg

วันที่ ​04 พ.ค. 2555 07:55
กล้อง Canon EOS 5D Mark II
บิณฑบาต-บวชพระฤดูร้อน55-dmctv-10.jpg

วันที่ ​04 พ.ค. 2555 07:56
กล้อง Canon EOS 5D Mark II
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่