งานบุญ

   Gallery >

หมวดหมู่ย่อย
      - วันวิสาขบูชา
      - 22 เมษา วันคุ้มครองโลก
      - มาฆบูชา
      - งานบุญวันอาสาฬหบูชา 2555(34)
      - วันสมาธิโลก 2555(117)
      - วันครูวิชชาธรรมกาย ปีพุทธศักราช 2555(113)
      - พิธีบรรพชาธรรมทายาทภาคฤดูฝนรุ่นที่ 1 และยุวชนรอบวัดรุ่นที่ 4(36)
      - มหากฐินสามัคคี 2555 ณ วัดพระธรรมกาย(51)
      - พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธรรมกาย(15)
      - พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 6 รอบ 72 ปี พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)(66)
      - รูปภาพวันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย ปี 2555(30)
      - วันมาฆบูชา 2556 ณ วัดพระธรรมกาย(78)
      - งานบุญวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ วัดพระธรรมกาย(35)
      - พิธีถวายกองทุนการศึกษาบาลี - นักธรรมแด่พระภิกษุสามเณร(14)
      - ประมวลภาพวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2556(30)
      - พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records 2 รางวัล ณ วัดพระธรรมกาย(18)
      - ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 41 (โครงการ 2)(17)
      - พิธีประดิษฐานองค์พระประธาน ณ วัดป่าหมาก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน(37)
      - ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร DOU ปีการศึกษา 2556(19)
      - ประมวลภาพพิธีถวายกองทุนแสงสว่างและผ้าอาบน้ำฝน วันอาสาฬหบูชา(20)
      - ประมวลภาพประเพณีตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป(15)
      - ประมวลภาพตักบาตรยะลาพระ 1,000 รูป ณ ศาลหลักเมืองถึงหอนาฬิกา (16)
      - ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก 2556 ณ วัดพระธรรมกาย(34)
      - ประมวลภาพพิธีถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัย2556(17)
      - พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่ วันครูวิชชาธรรมกาย 2556(60)
      - พิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ พุทธอุทยานนานาชาติ อ.โพนพิสัย(12)
      - พิธีตอกเสาเข็มสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ พุทธอุทยานนานาชาติ อ.โพนพิสัย(14)
      - พิธีจุดโคมประทีป ปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา ณ พุทธอุทยานนานาชาติ(20)
      - พิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ องค์ที่ 7(184)
      - พิธีมอบปัจจัยโครงการกฐิน 131 วัดสาขาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก(4)
      - ประมวลภาพวันรวมพลัง เด็กดี V-Starครั้งที่ 8(44)
      - ประมวลภาพพิธีอัญเชิญองค์พระประธานยิ่งมองยิ่งงาม ณ วัดแม่ขิง(34)
      - พิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)(36)
      - ประมวลภาพพิธีวันทาเจดีย์ วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557(20)
      - ประมวลภาพธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุใจกลางเมืองเชียงใหม่(27)
      - ประมวลภาพพิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีไปประดิษฐาน ณ วัดตาก้อง(30)
      - ประมวลภาพพิธีจุดประทีปเพื่อสันติภาพโลกครั้งที่ 2 ที่ประเทศฟิลิปปินส์(30)
      - ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดแม่ขิง(31)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ วันที่ 7 พ.ค. 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา(51)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ วันที่ 8 พ.ค. 2557 จ.สระบุรี(77)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ วันที่ 9 พ.ค. 2557 จ.นครราชสีมา(70)
      - ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ วันที่ 12 พ.ค.2557 จ.หนองคาย(49)
      - ประมวลภาพพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย(65)
      - ประมวลภาพพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์บน(203)
ประมวลภาพพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์บน (203 ภาพ)
ประมวลภาพพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์บน อ.บางคูเวียง จ.นนทบุรี วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
วันที่ ​03 ก.พ. 2558 00:00
ประมวลภาพพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย (65 ภาพ)
ประมวลภาพพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
วันที่ ​13 พ.ค. 2557 00:00
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ วันที่ 12 พ.ค.2557 จ.หนองคาย (49 ภาพ)
ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก วันที่ 12 พ.ค. 2557 เวลา 13.30-14.40 น. จากโรงเรียนเทศบาล 4 - วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย
วันที่ ​12 พ.ค. 2557 00:00
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ วันที่ 9 พ.ค. 2557 จ.นครราชสีมา (70 ภาพ)
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก ประจำวันที่ 9 พ.ค. 2557 จากสนามกีฬาค่ายสุรนารี - อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา
วันที่ ​09 พ.ค. 2557 00:00
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ วันที่ 8 พ.ค. 2557 จ.สระบุรี (77 ภาพ)
ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก ประจำวันที่ 8 พ.ค. 2557 จากศาลากลางจังหวัดสระบุรี - สำนักการประปา จ.สระบุรี
วันที่ ​08 พ.ค. 2557 00:00
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ วันที่ 7 พ.ค. 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (51 ภาพ)
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก ประจำวันที่ 7 พ.ค. 2557 จากวัดสุวรรณดาราราม - วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ ​07 พ.ค. 2557 00:00
ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดแม่ขิง (31 ภาพ)
ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดแม่ขิง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2557
วันที่ ​14 เม.ย. 2557 00:00
ประมวลภาพพิธีจุดประทีปเพื่อสันติภาพโลกครั้งที่ 2 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ (30 ภาพ)
ประมวลภาพพิธีจุดประทีปเพื่อสันติภาพโลกครั้งที่ 2 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2557
วันที่ ​14 เม.ย. 2557 00:00
ประมวลภาพพิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีไปประดิษฐาน ณ วัดตาก้อง (30 ภาพ)
ประมวลภาพพิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีไปประดิษฐาน ณ วัดตาก้อง วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2557
วันที่ ​14 เม.ย. 2557 00:00
ประมวลภาพธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุใจกลางเมืองเชียงใหม่ (27 ภาพ)
ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ต้อนรับคณะสงฆ์ 500 รูป วันพุธที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2557
วันที่ ​09 เม.ย. 2557 00:00
-dmctv-1.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-2.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-3.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-4.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-5.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-6.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-7.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-8.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-9.jpg

วันที่ ​01 ม.ค. 2513 07:00
-dmctv-10.jpg

วันที่ ​13 ส.ค. 2555 14:15
Load More

Bookmark and Share  

หมวดหมู่