โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 47 ครั้ง

ประมวลภาพโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ, โครงการอบรมธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49, โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 26, โครงการยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 30 (อบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) และโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก พ.ศ. 2565

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

ภาพถ่ายที่น่าสนใจ